Sök

Sökhjälp

Sökrutan
Skriv in ett eller flera ord. Du kommer till discoverytjänsten EDS där du finner det mesta av bibliotekets informationsresurser.

---

Avgränsningar i sökrutan

Artiklar: Enbart artiklar från vetenskapliga tidskrifter. I EDS kan du sedan begränsa till vetenskapligt granskade artiklar genom att bocka i Peer-reviewed.

E-böcker och tryckta böcker: Både böcker i fulltext och vanliga böcker. Tänk på att elektroniska avhandlingar och studentuppsatser inte kommer med om du gör denna avgränsning.

Tryckta böcker: Reservera boken om den är utlånad eller om du vill hämta den på ett annat av Chalmers bibliotek.

E-tidskrifter: Skriv in ord från tidskriftens titel så kommer du till e-tidskriftslistan.

Databaser: Skriv in ord från databasens titel eller ämnesområde så kommer du till Databaslistan. Databaser täcker ofta stora områden och sökorden behöver därför vara breda, t.ex Physics. Använd engelska begrepp.

---

Fler sökingångar

Chalmerspublikationer: I research.chalmers.se hittar du information om Chalmers forskning, projekt, personer och publikationer.Trail ukShoesamp; New Men's Bags Mt910v3 Balance Running co ShoeAmazon OZPkiTXu

Studentarbeten: Examensarbeten av Chalmersstudenter Studentarbeten.chalmers.se

---
Mer tips om hur du söker finns på sidan Söktjänster.
Du kan alltid fråga oss om det är något du undrar. Om du inte vill ställa din fråga via mail är du välkommen att besöka oss, ringa, boka tid för handledning.

Att publicera

  • Avhandlingar
  • Studentarbeten
  • ISBN
  • Strategisk publicering

ISBN

Alla doktorsavhandlingar förses med ett ISBN. Det är ett unikt nummer och representerar endast din publikation. ISBN och löpnummer distribueras av och beställs från Huvudbiblioteket.

Alla Chalmers doktorsavhandlingar ingår dessutom i en serie med titeln "Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola". Serien har ISSN 0346-718X och varje enskild publikation i serien har ett eget löpnummer.

Beställ ditt ISBN och löpnummer. Du får numren direkt vid beställning.

ISBN, serietitel, ISSN och löpnummer trycks i avhandlingen. Anvisningar för hur avhandlingen ska utformas hittar du under avsnittet Disputation i Doktorandhandboken på Insidan.

Doktorander vid Göteborgs universitet ska vända sig till Kungliga biblioteket för att beställa ISBN-nummer.Prescription Fit The Running Pdf Shoe For PerformanceRequest HbE29eWDIY

Publiceringsinformation

Informationen ska tryckas på titelsidans baksida och utformas på följande sätt:

Titel

Författare

Tryckort och tryckår

ISBN xxx-xx-xxxx-xxx-x

Doktorsavhandlingar vid 
Chalmers tekniska högskola

Ny serie Nr xxxx

ISSN 0346-718X

Om avhandlingen ingår i annan rapportserie skall även detta anges:


Rapportseriens namn och nummer
ISSN xxxx-xxxx
Utgivande institution

Tryckta exemplar till biblioteket

Doktorsavhandlingar

11 exemplar och 11 disputationstitelblad (spikblad) lämnas i låneexpeditionen på Huvudbiblioteket, Kuggen eller Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket. Dessa exemplar distribueras bl.a. till större vetenskapliga bibliotek utomlands. Du får ett intyg på att biblioteket har mottagit exemplaren.

Licentiatavhandlingar

1 exemplar skickas till Huvudbiblioteket eller lämnas i låneexpeditionen på Huvudbiblioteket, Kuggen eller Arkitektur- och samhällsbyggnadsbiblioteket. Du får ett intyg vid överlämnandet.

Registrering av avhandling och elektronisk publicering

Enligt checklistan för doktors- och licentiatexamen ska avhandlingar göras tillgängliga i research.chalmers.se fyra respektive tre veckor innan disputationen/ licentiatseminariet.

Registrering sker i research.chalmers.se Kontrollera först om det finns ett färdigt utkast för din avhandling under “Dina utkast”. Klicka i så fall på titeln och gör klart registreringen. För licar finns inget utkast, välj istället “Registrera ny publikation”. Din disputation kommer sedan automatiskt med på listan över Kommande disputationer respektive Kommande licentiatseminarier på Chalmers webb.

Elektronisk publicering av doktors- och licentiatavhandlingar

Chalmers

Gray Run Shoes Light Free Nike 3 Womens Running rCxoWBde

Open Access-policy säger att en forskare ska deponera en kopia av sin avhandling i elektronisk form i research.chalmers.se.

När du registrerat din doktors- eller licentiatavhandling erbjuds du en länk för att godkänna elektronisk publicering. Biblioteket beställer sedan filen från Chalmers Reprosevice och publicerar avhandlingen i research.chalmers.se. Det är bara sammanläggningsdelen (kappan) som publiceras elektroniskt. Du kan gå till det digitala godkännandet i efterhand om du missade att godkänna elektronisk publicering när du registrerade din avhandling.

Skriv ut Dela och tipsa
Albonmuddy 8 Talon Race X By Inov Review Jon 212 2HIYWE9D